RSS
 

Pomiar pulsu u wcześniaków, niemowląt i dzieci – Pulsoksymetr przenośny

17 maj

POMIAR PULSU jest bardzo istotny przy monitorowaniu funkcji życiowych w wcześniaków, niemowląt i dzieci, szczególnie w przypadku gdy u pacjenta stwierdzono zaburzenia tętna, które są powiązane z zaburzoną pracą mięśnia sercowego. Serce może bić zbyt szybko (tachykardia – częstoskurcz) lub zbyt wolno (barykardia).  Diagnoza częstoskurczu lub barykardii u niemowląt oznacza konieczność stałego monitorowania dziecka z wykorzystaniem pulsoksymetru lub monitora pacjenta z modułem SpO2/PR.

W zależności od źródła powstawania rozróżniamy częstoskurcz komorowy i nadkomorowy.  Przedłużający się częstoskurcz – tachyarytmia może powodować niewydolność serca, aż do wstrząsu kardiogennego włącznie. Wśród objawów częstoskurczu u dzieci można wskazać zmianę zachowania dziecka, mniejszy apetyt, wymioty, duszności etc. Dodatkowym ograniczeniem diagnozy częstoskurczu u niemowląt jest ich wyższa fizjologiczna czynność serca.

Barykardia patologiczna, przy której ilość pompowanej krwi nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania organizmu, może objawiać się dusznościami, omdleniami, zasłabnięciami, utratą świadomości, aż po zatrzymanie akcji serca przy skrajnym niedotlenieniu mięśnia sercowego.

Szczegółową diagnozę pracy serca wykonują oddziały kardiologii oraz intensywnej opieki kardiologicznej (m.in. z wykorzystaniem monitorów rzutu serca). W warunkach domowych możliwa jest wyłącznie obserwacja wartości pulsu z wykorzystaniem pulsoksymetru przystosowanego dla wcześniaków, niemowląt i dzieci. Pulsoksymetr dla niemowląt i dzieci powinien być na wyposażeniu oddziału neonatologii, patologii noworodka oaz intensywnej terapii.

 

Tags: , , , , , ,

Dodaj komentarz