RSS
 

Pomiar pulsu u wcześniaków, niemowląt i dzieci – Pulsoksymetr przenośny

17 maj

POMIAR PULSU jest bardzo istotny przy monitorowaniu funkcji życiowych w wcześniaków, niemowląt i dzieci, szczególnie w przypadku gdy u pacjenta stwierdzono zaburzenia tętna, które są powiązane z zaburzoną pracą mięśnia sercowego. Serce może bić zbyt szybko (tachykardia – częstoskurcz) lub zbyt wolno (barykardia).  Diagnoza częstoskurczu lub barykardii u niemowląt oznacza konieczność stałego monitorowania dziecka z wykorzystaniem pulsoksymetru lub monitora pacjenta z modułem SpO2/PR.

W zależności od źródła powstawania rozróżniamy częstoskurcz komorowy i nadkomorowy.  Przedłużający się częstoskurcz – tachyarytmia może powodować niewydolność serca, aż do wstrząsu kardiogennego włącznie. Wśród objawów częstoskurczu u dzieci można wskazać zmianę zachowania dziecka, mniejszy apetyt, wymioty, duszności etc. Dodatkowym ograniczeniem diagnozy częstoskurczu u niemowląt jest ich wyższa fizjologiczna czynność serca.

Barykardia patologiczna, przy której ilość pompowanej krwi nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania organizmu, może objawiać się dusznościami, omdleniami, zasłabnięciami, utratą świadomości, aż po zatrzymanie akcji serca przy skrajnym niedotlenieniu mięśnia sercowego.

Szczegółową diagnozę pracy serca wykonują oddziały kardiologii oraz intensywnej opieki kardiologicznej (m.in. z wykorzystaniem monitorów rzutu serca). W warunkach domowych możliwa jest wyłącznie obserwacja wartości pulsu z wykorzystaniem pulsoksymetru przystosowanego dla wcześniaków, niemowląt i dzieci. Pulsoksymetr dla niemowląt i dzieci powinien być na wyposażeniu oddziału neonatologii, patologii noworodka oaz intensywnej terapii.

 

Czynniki wpływające na pomiar SpO2 przez pulsoksymetr

28 wrz

Pomiar poziomu natlenienia – saturacji [SpO2] przez pulsoksymetr podlega określonym ograniczeniom.

Wśród czynników wpływających na dokładność pomiaru SpO2 należy wymienić ruch pacjenta, niską perfuzję, nadmierne oświetlenie, wewnątrz naczyniowe barwniki, kosmetyki takie jak lakier do paznokci, umieszczenie czujnika na kończynie z jednoczesnym pomiarem ciśnienia, cewnikiem żylnym etc.

Wśród patologicznych czynników powodujących niski poziom mierzonego SpO2 należy wymienić hipoksemię, nienormalny poziom oksyhemoglobiny, okluzję żylną niedaleko czujnika, pulsacja żylna, obniżona dostawa krwi do kończyn etc.

Należy również zaznaczyć, iż większość pulsoksymetrów nie gwarantuje dokładności pomiaru %SpO2 dla wartości <70%.

 

Zastosowanie pulsoksymetru – mocowanie czujnika SpO2 u noworodka

08 wrz

Zastosowanie pulsoksymetru u niemowląt, noworodków i dzieci jest kluczowe przy konieczności ciągłego bądź okresowego monitorowania stopnia natlenienia [SpO2] oraz pulsu [PR]. W warunkach domowych częstym problemem jest sposób mocowania czujnika SpO2 u noworodka. W szpitalach często stosowane są czujniki SpO2 jedno-pacjentowe typ opaska na rzep oraz przylepne – niestety ich koszt może okazać się zbyt wysoki dla domowego budżetu.  Z tego powodu domowy pulsoksymetr przenośny powinien być wyposażony w czujnik SpO2 wielorazowy opaska typ „Y” lub „Multi-Site”. Opisane powyżej czujniki stosujemy u pacjentów od 1kg wagi. Ich uniwersalny charakter pozwala na wykorzystanie również u dzieci i dorosłych. Czujnik SpO2 typ Y lub Multi-Site najczęściej umieszczamy na nadgarstku, stopie oraz dużym palcu u stopy.

* w galerii zaprezentowano przenośny pulsoksymetr dla wcześniaków, niemowląt i dzieci UT100 – dostępny na stronie Pulsoksymetr-Sklep.pl

 

Pulsoksymetr dla wcześniaków i niemowląt

25 sie

Pulsoksymetr dla wcześniaków, niemowląt i dzieci powinien być przystosowany dla najmniejszych pacjentów, tzn. posiadać odpowiednie funkcje oraz właściwe rozmiarem czujniki pomiarowe SpO2.

Pulsoksymetr niezależnie od modelu i typu pozwala na pomiar wartości nasycenia krwi tlenem / saturacji [SpO2] oraz pulsu [PR]. Zamawiany pulsoksymetr powinien być wyrobem medycznym (z powiadomieniem do Rejestru Wyrobów Medycznych) oraz posiadać określoną dokładność pomiaru SpO2 dla wartości > 70%. Aktualna stawka VAT dla wyrobów medycznych wynosi 8%.

Najwłaściwszym pulsoksymetrem dla noworodków jest pulsoksymetr przenośny / ręczny z zewnętrznym wymiennym czujnikiem saturacji SpO2. Monitorowanie funkcji życiowych u najmniejszych pacjentów wyklucza stosowanie pulsoksymetrów na palec, które nie są przystosowane dla dzieci poniżej wagi 10kg. Pulsoksymetr na palec nie posiada właściwej rozmiarowo wypustki na palec wcześniaków i niemowląt – będzie spadał z palca, szczególnie w trakcie monitorowania nocnego (wykluczone) oraz przy ruchach dziecka.  Pulsoksymetr przenośny posiada wbudowany / wymienny akumulator pozwalający na stosowanie urządzenia w trakcie transportu dziecka. Akumulator zabezpiecza pomiar SpO2/PR w nocy przy niespodziewanych przerwach w dostawie energii. Dostępne jest monitorowanie przy zasilaniu sieciowym 110-240V, z jednoczesnym ładowaniem akumulatora.

Pulsoksymetr przenośny dla wcześniaków, niemowląt i dzieci posiada gniazdo wymiennego czujnika SpO2, do którego można podłączyć zewnętrzny czujnik właściwy dla danej grupy wagowej. Funkcja ta pozwala na dopasowanie czujnika SpO2, zmianę czujnika SpO2 gdy dziecko rośnie lub czujnik SpO2 zostanie uszkodzony. Stosowanie zewnętrznego czujnika SpO2 nie blokuje ponadto korzystania z pulsoksymetru, gdy czujnik przestanie działać. Możliwe jest również przekazanie pulsoksymetru dla innego pacjenta bez kłopotliwej sterylizacji urządzenia (nowy pacjent może podłączyć własny czujnik SpO2).

Czujnikami SpO2 właściwymi dla wcześniaków, noworodków i dzieci są:

* Czujniki SpO2 wielorazowe, z możliwością sterylizacji:

- czujnik saturacji SpO2 typ „Y” opaska wielorazowa

- czujnik saturacji SpO2 typ Multi-Site

- czujnik saturacji SpO2 soft na palec (1-20kg)

- czujnik saturacji SpO2 soft na palec dla dzieci (10-40kg)

* Czujniki SpO2 jedno-pacjentowe / zużywalne:

- czujnik saturacji SpO2 typ adhesive / przylepny

- czujnik saturacji SpO2 opaska na rzep.

Na rynku dostępne są pulsoksymetry dla noworodków i dzieci w zestawach z 2/3 czujnikami SpO2.

Pulsoksymetr dla noworodków powinien posiadać alarmy wizualne i dźwiękowe mierzonych parametrów z regulowanymi granicami alarmowymi SpO2&PR oraz możliwością wyciszenia dźwięku. Pulsoksymetr powinien posiadać również funkcję niezależnego wyciszenia / zmiany poziomu głośności tonu pulsu.

Przydatną funkcją, którą zazwyczaj posiada pulsoksymetr przenośny jest pamięć mierzonych parametrów z możliwością wyświetlania trendów na ekranie urządzenia (w tym przypadku warte rozważenia są kolorowe wyświetlacze LCD TFT minimum 4x5cm z różnymi konfiguracjami ekranu).

W przypadku większego budżetu na zakup warto rozważyć pulsoksymetr z pomiarem przy niskiej perfuzji oraz z eliminacją artefaktów ruchowych (funkcja ta pozwala na bardziej stabilny pomiar przy ruchach dziecka – należy podkreślić, iż żaden pulsoksymetr będzie 100% pewny przy intensywnych ruchach dziecka, tzn. będzie gubił pomiar).

Dla wcześniaków, niemowląt i dzieci właściwy będzie również pulsoksymetr stacjonarny – posiada wyżej opisaną funkcjonalność przy ograniczonej możliwości transportu [ewentualnie pulsoksymetr przenośny ze stacją dokującą]. Dodatkowo pulsoksymetr stacjonarny może być wyposażony we wbudowaną drukarkę termiczną oraz czytelne wyświetlacze numeryczne LED & LCD.

Dostępne na rynku pulsoksymetry poza modułem SpO2/PR mogą być wyposażone w moduły EKG oraz NIBP [nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi].

! UWAGA

Sugestie i uwagi mile widziane :-)

Możliwość konsultacji:  medcon(at)medcon.pl ; T.530153677

 

Pulsoksymetr – podstawowa analiza stopnia natlenienia krwi

23 sie

Pulsoksymetr jest najprostszym monitorem funkcji życiowych.  W podstawowej konfiguracji pulsoksymetr pozwala na pomiar nasycenia hemoglobiny tlenemSpO2 (potocznie używa się nazwy saturacja – nasycenie cieczy/płynu gazem) oraz pulsu – PulsRate (odpowiada ilości uderzeń serca na minutę; Pulsoksymetr pozwala na miejscowy pomiar pulsu z czujnika SpO2 umieszczonego na palcu pacjenta).

Pulsoksymetr znajduje zastosowanie na oddziałach szpitalnych, w klinikach, przychodniach, ZOL, ratownictwie medycznym, medycynie sportowej oraz opiece domowej. Pulsoksymetr pozwala diagnozować niewydolność oddechową. Prawidłowy zakres SpO2 powinien mieścić się w granicach 95-99% [99-100% przy tlenoterapii] .  Niższe wartości SpO2, szczególnie poniżej 90%, mogą oznaczać niedotlenieniem.  Pulsoksymetr jest używany w trakcie zabiegów w znieczuleniu ogólnym przy wentylacji pacjenta oraz w trakcie stosowania gazów anestetycznych [przy zabiegach istotny jest szczególnie pomiar wartości SpO2 oraz EtCO2, które wskazują na właściwą wymianę gazową].  Dla pacjenta bardzo ważny jest fakt, iż pulsoksymetr pozwala na pomiar szybki, nieinwazyjny i bezbolesny, co jest szczególnie istotne w nagłych przypadkach oraz przy pomiarach u dzieci i noworodków.

W opiece domowej stosuje się zazwyczaj pulsoksymetry przenośne oraz pulsoksymetry napalcowy [rzadziej pulsoksymetry stacjonarne]. Przy monitorowaniu wcześniaków i niemowląt pulsoksymetr powinien być wyposażony w odpowiedni czujnik SpO2 – opaska na rzep jednopacjentowa, opaska „Y” na rzep silikonowa wielorazowa lub czujnik SpO2 typu „Multi-Site”.

REKLAMA! Pulsoksymetr SKLEP

 

Monitorowanie funkcji życiowych

02 lip

Postęp medycyny, rozwój technologii medycznych oraz zwiększenie dostępności sprzętu medycznego (pod względem źródła jak również kosztu) prowadzi do coraz częstszego monitorowania funkcji życiowych pacjenta warunkach domowych. W konsekwencji użytkownikowi niezbędna jest wiedza specjalistyczna dotycząca doboru oraz zastosowania poszczególnego sprzętu medycznego. Podstawowym warunkiem, o którym należy pamiętać jest konsultacja zastosowania urządzenia z lekarzem. Wieloletnie doświadczenie autora bloga związanie z funkcjonowaniem na rynku aparatury medycznej powinno przybliżyć czytelnikowi poszczególną aparaturę medyczną, jest zastosowanie i specyfikację; nie będzie jednakże zwolnione z pewnej dozy materiałów reklamowych.